12. Egészség-tudatosság

Fintor Gábor János (2015): Az egészségtudatosság megjelenése nyíregyházi felső tagozatos diákoknál. In. (Kozma Tamás-Kiss Virág Ágnes-Jancsák Csaba-Kéri Katalin szerk.) Tanárképzés és oktatáskutatás. Magyar Nevelés-és Okttaáskutatók Egyesülete (HERA). ISBN 978-615-5372-32-2 (online), ISBN 978-615-5372-31-5 (print). 633-649.

 

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

Juhász Erika - Fintor Gábor (2024): Kultúrafogyasztási és szabadidő-eltöltési szokások vizsgálata Magyarországon. In. (Pusztai Gabriella-Engler Ágnes-Hrabéczy Anett-Bencze Ádám szerk.) Mesterség és intelligencia az oktatáskutatásban. Tanulmányok Kozma Tamás tiszteletére. Oktatáskutatók könyvtára 18. Debrecen. 

Publikációim

Go to top