11. Testmozgás a közösségben...

Fintor Gábor (2015): Testmozgás a közösségben, avagy a mindennapos testnevelés jelenléte Szabolcs megyében. In. (Juhász Erika szerk.) Közösségi Művelődés – Közösségi Tanulás. Debreceni Egyetem TEK BTK Neveléstudományok Intézete. ISBN: 978-963-473-766-7. 67-79.

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

Juhász Erika – Fintor Gábor (2024): Kultúrafogyasztási és szabadidőeltöltési szokások vizsgálata Magyarországon. In. ( Langerné Buchwald Judit – Koós Ildikó – Velics Gabriella szerk.). Az oktatáskutatás határdimenziói.  Hera évkönyvek XI. Magyar Nevelés-és Oktatáskutatók Egyesülete. Debrecen Egyetemi Kiadó. Budapest-Debrecen. HERA Évkönyv XI 2024.pdf LETÖLTÉS

Publikációim

Go to top