11. Testmozgás a közösségben...

Fintor Gábor (2015): Testmozgás a közösségben, avagy a mindennapos testnevelés jelenléte Szabolcs megyében. In. (Juhász Erika szerk.) Közösségi Művelődés – Közösségi Tanulás. Debreceni Egyetem TEK BTK Neveléstudományok Intézete. ISBN: 978-963-473-766-7. 67-79.

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

kozma tamas recenzio fintor gabor

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet [FINTOR GÁBOR: IMPLEMENTÁCIÓ ÉS TANULÓI ATTITŰDÖK. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS FUNKCIÓJA EGY HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉGIÓ ISKOLÁIBAN. BELVEDERE MERIDIONALE, SZEGED, 2019.]. Új Pedagógiai Szemle 70. évfolyam (2020), 5-6. szám.

Go to top