31. Helyi televíziók nézettsége...

Szabó József – Fintor Gábor (2022): A HELYI TELEVÍZIÓK NÉZETTSÉGE ÉS SZEREPE A SPORTRA NEVELÉS TEKINTETÉBEN.
In (szerk Kattein-Pornói Rita – Mrázik Julianna – Pogátsnik Monika ): Tanuló társadalom – Oktatáskutatás járvány idején. HERA Évkönyvek IX. kötete. Debreceni Egyetemi Kiadó. Budapest - Debrecen. 241.-249.

HERA Evkonyvek IX bc 1

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

Juhász Erika - Fintor Gábor (2024): Kultúrafogyasztási és szabadidő-eltöltési szokások vizsgálata Magyarországon. In. (Pusztai Gabriella-Engler Ágnes-Hrabéczy Anett-Bencze Ádám szerk.) Mesterség és intelligencia az oktatáskutatásban. Tanulmányok Kozma Tamás tiszteletére. Oktatáskutatók könyvtára 18. Debrecen. 

Publikációim

Go to top