Szakmai munkák

1. Bizottsági tag
Rábai Dávid online védése. A PhD értekezés címe: „A hazai labdarúgó akadémiák tehetséggondozó tevékenysége - Labdarúgó akadémisták pedagógiai fókuszú vizsgálata fővárosi és vidéki akadémiák összehasonlításában”
2021. május 21.


2. Bírálat
Szakál Zsolt
Az utánpótlás sportból való lemorzsolódás okainak vizsgálata 13-16 éves fiatalok körében c. tézisdolgozatáról
2021. július 23.


3. Komplex vizsga, bizottsági tag
Szabó Dániel, Szakál Zsolt
Tantárgyak: Andragógia és felnőttképzési kutatások, Kutatások a test-és egészségnevelés oktatása területén
2021. július 26.


4. Szakmai lektor
Kovács Klára – Baráth László – Dobay Beáta – Halasi Szabolcs (2021): A sportolás intézményi környezete. In. Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.) LEMORZSOLÓDÁSI KOCKÁZAT ÉS ERŐFORRÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN, Cherd-Hungary.
Letöltés...


5. Szekcióvezető
Hungarian Conference on Educational Research
Sportpedagógia III.
Thür Antal: Fizikai mutatók összefüggései a tanulói kompetenciák és intelligencia szintjük tekintetében
Gősi Zsuzsanna: Hatékony-e az online oktatás a sportszervező képzésen
Fintor Gábor – Szabó József: Sportolási szokások, kihívások napjainkban
Botkáné Katona Zita – Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette: Legális szerek használatának alakulása a fiatal sportolók körében


6. Társ-szekcióvezető

Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó
Durkó Mátyás emlékére
Közösségi művelődés, kultúrakutatások és kulturális projektek V.
Szekcióvezető: Újvári Edit – Fintor Gábor
Fintor Gábor: Sportkulturális kihívások a koronavírus járvány időszakában
Hegyi-Halmos Nóra: Közösségszervezők szerepfelfogása és pályaképe
Juhász Erika – Benkei-Kovács Balázs – Márkus Edina: Leendő közművelődési szakemberek pályakép vizsgálata
Kiss Fruzsina: Ami összeköt - könyvvel a közösségért
Kuglics Gábor – Morvay Szabolcs: Filmklubok Magyarországon felmérés eredményei
Újvári Edit: Szegedi kulturális projekt – képzés és programszervezés az Európa-nap kapcsán
Zsolnay Janka: Világörökségi helyszínek kulturális és gazdasági jellegű fejlesztéseinek összehasonlítása – a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Pannonhalmi Bencés Főapátság vonatkozásában
Debrecen, 2022. június 23-24.


7. Chairperson: Dr. Gábor Fintor, University of Debrecen

ESA Research Network 28 Society and Sport Midterm Conference Sport and social responsibility: science and practice in times of crisis
University of Debrecen (Hungary)
21-22 October 2022

Session X. Crisis and responses

Eugenio Bagnini, Giovanna Russo, Fantasy sports and new media in youth sports culture, between health crises and technological opportunities (online)
Federico Genovesi, Calcio Popolare, Politics and place-belongingness in solidarity grassroots football in Italy (online)
Umar Gambo Adamu, Ildikó Balatoni, The sports industry in Nigeria during the Covid-19 pandemic
Francesca Romana Lenzi, Giuseppe Coppola, Ukraine war and sports: the influence of crisis on football performances (online)
Gábor Fintor, Investigation of Sporting Habits and the Attitudes Related to Physical Education during the COVID-19 Pandemic

Letöltés1...   Letöltés2...


8. Társ-szekcióvezető 

A sportolás és testnevelés szociokulturális háttere (szimpóziumvezető: Kovács Klára – Fintor Gábor; opponens: Németh Zsolt)  
XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia
21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség

Letöltés...

9. - Bírálat (Tézisfejezet)

Szerző neve: Szakál Zsolt. Dolgozat címe: A kettős karrierépítés fontossága és lehetőségei a magyar utánpótlásnevelésben. 2023. január


10. - Bírálat (Tézisfejezet)

Szerző neve: Szabó Dániel. Dolgozat címe: Sportolási szokásokat meghatározó tényezők vizsgálata a középiskolások körében az Észak-Magyarországi Régióban. 2023. január


11. 36. Országos Diákköri Tudományos Konferencia - bírálatok

1. Dankánics Luca Kata: A social media hatása a Forma-1 világára
2. Frisch Dianna Dóra: A fiatalok olvasási szokása a 21. században
3. Grünczeisz Berta Tilla: Tudatosan szerveződő férfi közösségekben rejlő fejlődési lehetőségek kutatómunka a cselekvő férfi erő csoportban
4. Nagy Noémi: Tanulás szikkel-lélekkel Környezeti nevelésben résztvevők motivációja
– Egy Hortobágyra látogatók körében végzett vizsgálat eredményei –


12. Szekcióvezető
Hungarian Conference on Educational Research
Sportpedagógia

1. Déri Diána - Bognár József – Széchenyi Márton - Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella: Edzők pedagógiai felkészültsége: női labdarúgás a célkeresztben
2. Kertész Tamás - Bognár József - Szakály Zsolt: Koordinációs képességek hatásrendszerének vizsgálata 3. évfolyamos tanulók matematika tanulására
3. Blatt Péterné: A rendszeres sporttevékenységet – mint lehetséges társadalmi mobilitási csatornát – befolyásoló személyi tényezők a hátrányos helyzetű diákok esetében
4. Szabó Daniel - Kovács Klára: Középiskolás diákok testnevelés attitűd vizsgálata
5. Szabó József - Fintor Gábor: A sportrendezvények látogatottságának vizsgálata Magyarországon
Programterv_2023_HuCER LETÖLTÉSE


13. Opponens
Hegedűs Anita elővitája. "Az egyetemista hallgatók múzeumképe" 
2023. július 18. 


14. Bírálat (Tézisfejezet
Szerző neve: Szakál Zsolt. Dolgozat címe: A motiváció jelentősége a sportban, a motivációvesztés, mint a lemorzsolódás lehetséges faktora. 2023. augusztus


15. Bírálat (Tézisfejezet)
Szerző neve: Szabó Dániel. Dolgozat címe: Sportolási szokásokat meghatározó tényezők vizsgálata a középiskolások körében az Észak-Magyarországi Régióban. 2023. augusztus


16. Opponens
Nagy Zsuzsa műhelyvitája: Az országos fittségi mérés végrehajtását befolyásoló háttértényezők szerepe (Fókuszban a NETFIT)
2023.október 20. 


17. Bizottsági tag (Phd-értekezés nyilvános vita)
Hegedűs Anita: A SZEGEDI EGYETEMISTÁK MÚZEUMKÉPE. A MÚZEUMOK MINT VÁLTOZÓ TANULÁSI TEREK EGY EGYETEMI VÁROSBAN
2024. február 23.


18. Bírálat (KTDK)
2024. április

Rácz Debóra: Hajdúböszörmény lokális téri elemzése és a felnőttképzés és -oktatás vizsgálata a településen 
– Hajdúböszörmény a Hajdúk fővárosa –

Farkas Rebeka: Kulturális központok célcsoportelérése: Agorák a közösségi művelődés szolgálatában


19. Bizottsági tag
DE-BTK-Kari Tudományos Diákköri Konferencia
2024. május 2-3.
Andragógia és Művelődéstudományi Tagozat

LETÖLTÉS


20. Hivatalos bíráló (Phd-értekezés nyilvános vita)
Nagy Zsuzsa: A hasznosság és a motiváció szerepe az iskolai testnevelés fittségmérésében az első COVID-19 utáni mérési időszakban
2024. május 3.

LETÖLTÉS

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

Juhász Erika – Fintor Gábor (2024): Kultúrafogyasztási és szabadidőeltöltési szokások vizsgálata Magyarországon. In. ( Langerné Buchwald Judit – Koós Ildikó – Velics Gabriella szerk.). Az oktatáskutatás határdimenziói.  Hera évkönyvek XI. Magyar Nevelés-és Oktatáskutatók Egyesülete. Debrecen Egyetemi Kiadó. Budapest-Debrecen. HERA Évkönyv XI 2024.pdf LETÖLTÉS

Publikációim

Go to top