Szakmai munkák

1. Bizottsági tag
Rábai Dávid online védése. A PhD értekezés címe: „A hazai labdarúgó akadémiák tehetséggondozó tevékenysége - Labdarúgó akadémisták pedagógiai fókuszú vizsgálata fővárosi és vidéki akadémiák összehasonlításában”
2021. május 21.


2. Bírálat
Szakál Zsolt
Az utánpótlás sportból való lemorzsolódás okainak vizsgálata 13-16 éves fiatalok körében c. tézisdolgozatáról
2021. július 23.


3. Komplex vizsga, bizottsági tag
Szabó Dániel, Szakál Zsolt
Tantárgyak: Andragógia és felnőttképzési kutatások, Kutatások a test-és egészségnevelés oktatása területén
2021. július 26.


4. Szakmai lektor
Kovács Klára – Baráth László – Dobay Beáta – Halasi Szabolcs (2021): A sportolás intézményi környezete. In. Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.) LEMORZSOLÓDÁSI KOCKÁZAT ÉS ERŐFORRÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN, Cherd-Hungary.
Letöltés...

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

kozma tamas recenzio fintor gabor

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet [FINTOR GÁBOR: IMPLEMENTÁCIÓ ÉS TANULÓI ATTITŰDÖK. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS FUNKCIÓJA EGY HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉGIÓ ISKOLÁIBAN. BELVEDERE MERIDIONALE, SZEGED, 2019.]. Új Pedagógiai Szemle 70. évfolyam (2020), 5-6. szám.

Go to top