19. Tanulói nézetek a testnevelésről ...

Fintor Gábor (2016): Tanulói nézetek a mindennapos testnevelésről észak-alföldi általános iskolákban.

in Kovács Klára (szerk.): Értékteremtő testnevelés: Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. 246 p.

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó,  24-35.

(Oktatáskutatás a 21. században; 1.)

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

kozma tamas recenzio fintor gabor

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet [FINTOR GÁBOR: IMPLEMENTÁCIÓ ÉS TANULÓI ATTITŰDÖK. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS FUNKCIÓJA EGY HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉGIÓ ISKOLÁIBAN. BELVEDERE MERIDIONALE, SZEGED, 2019.]. Új Pedagógiai Szemle 70. évfolyam (2020), 5-6. szám.

Go to top