19. Tanulói nézetek a testnevelésről ...

Fintor Gábor (2016): Tanulói nézetek a mindennapos testnevelésről észak-alföldi általános iskolákban.

in Kovács Klára (szerk.): Értékteremtő testnevelés: Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. 246 p.

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó,  24-35.

(Oktatáskutatás a 21. században; 1.)

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

kszemle

Fintor Gábor – Szabó József (2022): A helyi média lehetőségei a pandémia idején. Kulturális Szemle, a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata, 2022/1.
BŐVEBBEN

Go to top