08. A sportolási szint és a sportműsorok

Gábor Fintor (2014): A sportolási szint és a sportműsorok kedveltségének összefüggései általános iskolásoknál. In. (szerk. Buda András – Kiss Endre): Interdiszciplináris pedagógia és fejlődés. A VIII. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Kiss Árpád Archivum Könyvsorozata, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, ISBN 978-963-473-730-8, ISSN 1587-1150, 334-345.

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

Juhász Erika – Fintor Gábor (2024): Kultúrafogyasztási és szabadidőeltöltési szokások vizsgálata Magyarországon. In. ( Langerné Buchwald Judit – Koós Ildikó – Velics Gabriella szerk.). Az oktatáskutatás határdimenziói.  Hera évkönyvek XI. Magyar Nevelés-és Oktatáskutatók Egyesülete. Debrecen Egyetemi Kiadó. Budapest-Debrecen. HERA Évkönyv XI 2024.pdf LETÖLTÉS

Publikációim

Go to top