02. A televíziós sportműsorok...

Gábor Fintor - József Szabó (2012): A televíziós sportműsorok hatása az egyes társadalmi rétegekre. (Effect of television programmes on different social strata) In. Erika Juhász –Magdolna Chrappán (ed.) Tanulás és művelődés. Debreceni Egyetem TEK BTK, Neveléstudományok Intézete, Debrecen.

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

kulturalisszemle20232

Fintor Gábor (2023): A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok fesztivál összehasonlító vizsgálata (2022-es és 2023-as felmérésekkel) a látogatók szemszögéből.

Kulturális Szemle, a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata, 2023/2. BŐVEBBEN...

Go to top