02. A televíziós sportműsorok...

Gábor Fintor - József Szabó (2012): A televíziós sportműsorok hatása az egyes társadalmi rétegekre. (Effect of television programmes on different social strata) In. Erika Juhász –Magdolna Chrappán (ed.) Tanulás és művelődés. Debreceni Egyetem TEK BTK, Neveléstudományok Intézete, Debrecen.

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

kozma tamas recenzio fintor gabor

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet [FINTOR GÁBOR: IMPLEMENTÁCIÓ ÉS TANULÓI ATTITŰDÖK. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS FUNKCIÓJA EGY HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉGIÓ ISKOLÁIBAN. BELVEDERE MERIDIONALE, SZEGED, 2019.]. Új Pedagógiai Szemle 70. évfolyam (2020), 5-6. szám.

Go to top