07. Az egészséges életmód és az...

János Gábor Fintor (2014): Az egészséges életmód és az elektronikus média kapcsolata a 10-14 éves korosztályban. (Correlations between healthy lifestyle and electronic media within the 10-14 years old age group) In: Juhász Erika-Kozma Tamás (eds.): Oktatáskutatás határon innen és túl. (Education research within and out of the borders) Magyar Nevelés-és Oktatáskutatók Egyesülete, (HERA, Hungarian Educational Research Association), Szeged. 396-418. p.

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

kozma tamas recenzio fintor gabor

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet [FINTOR GÁBOR: IMPLEMENTÁCIÓ ÉS TANULÓI ATTITŰDÖK. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS FUNKCIÓJA EGY HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉGIÓ ISKOLÁIBAN. BELVEDERE MERIDIONALE, SZEGED, 2019.]. Új Pedagógiai Szemle 70. évfolyam (2020), 5-6. szám.

Go to top