07. Az egészséges életmód és az...

János Gábor Fintor (2014): Az egészséges életmód és az elektronikus média kapcsolata a 10-14 éves korosztályban. (Correlations between healthy lifestyle and electronic media within the 10-14 years old age group) In: Juhász Erika-Kozma Tamás (eds.): Oktatáskutatás határon innen és túl. (Education research within and out of the borders) Magyar Nevelés-és Oktatáskutatók Egyesülete, (HERA, Hungarian Educational Research Association), Szeged. 396-418. p.

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

Juhász Erika - Fintor Gábor (2024): Kultúrafogyasztási és szabadidő-eltöltési szokások vizsgálata Magyarországon. In. (Pusztai Gabriella-Engler Ágnes-Hrabéczy Anett-Bencze Ádám szerk.) Mesterség és intelligencia az oktatáskutatásban. Tanulmányok Kozma Tamás tiszteletére. Oktatáskutatók könyvtára 18. Debrecen. 

Publikációim

Go to top