Konferencia szereplések

KONFERENCIA ELŐADÁSOK

 1. Fintor Gábor-Szabó József (2012): A televíziós sportműsorok hatása az egyes társadalmi rétegekre. Poszter bemutató. Karácsony Sándor és Durkó Mátyás emlékkonferencia 2012. május 10-11. LETÖLTÉS
 2. Fintor Gábor János (2012): A sport és a média kapcsolata a középfokú oktatásban. Poszter bemutató. A tanárok tanárának lenni… Jubileumi konferencia Szabó László Tamás 70. születésnapjára. LETÖLTÉS
 3. Fintor Gábor János (2013): Az egészséges életmód és az elektronikus média kapcsolata a 10-14 éves korosztályban. HUCER Konferencia 2013, Debrecen.
 4. Gábor Fintor (2013): The Relation between the Healthy way of Life and the Media at the Ages of 10-14. IRI Educational Conference, 20-22 June 2013, Stúrovo, Slovakia.
 5. Fintor Gábor János (2013): A sportolási szint és a sportműsorok kedveltségének összefüggései általános iskolásoknál. VIII. Kiss Árpád emlékkonferencia, 2013. szeptember 6-7, Debrecen.
 6. Fintor Gábor János - Szabó József: A sport és a televíziózás hatásának vizsgálata a 10-14 éves korcsoportban. XIII. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA. Eger, 2013. november 6-9.
 7. Kovács Klára - Fintor Gábor: A sportolás hatása a hallgatók tanulmányi és nem tanulmányi eredményességére. XIII. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA. Eger, 2013. november 6-9. (Társelőadó: Fintor Gábor)
 8. Fintor Gábor: A 8-14 éves korosztály tévénézési szokásai a sportműsorok tekintetében. Fiatal Sporttudósok I. Országos Konferenciája, Szombathely, 2013. december 5.
 9. Fintor Gábor János: Sportra nevelés a televízió segítségével? Tavaszi Szél Konferencia, 2014. március 21-23. Debrecen.
 10. Fintor Gábor János: A sportra nevelés lehetősége a helyi televíziókban. HUCER 2014. május 28-29, Szeged.
 11. Fintor Gábor János: A sportra nevelés lehetőségei az országos és a helyi televíziókban, XI. Országos Sporttudományi Kongresszus, 2014. június 5-7., Debrecen. LETÖLTÉS
 12. Fintor Gábor: Testmozgás a közösségben, avagy a mindennapos testnevelés jelenléte. Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás és Rubovszki Kálmán emlékére. Debrecen, MTA, DAB Székház, 2014. június 26-27. LETÖLTÉS
 13. Fintor Gábor: A testnevelés diákszemmel Nyíregyházán. A tantárgy és a mindennapos testnevelés vizsgálata. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debreceni Egyetem, 2014. november 6-8. LETÖLTÉS
 14. Fintor Gábor – Szabó József: Az egészségtudatosság megjelenése a nyíregyházi felsőtagozatos diákoknál. Debreceni Egyetem, 2014 november 6-8. LETÖLTÉS
 15. Fintor Gábor: Physical education (P.E.) as seen by students in Nyíregyháza
  Research on the school subject and the everyday physical education. 2nd IRI Health Conference, Stúrovó, 2014. december 8-9.
 16. Fintor Gábor: Társadalmi folyamatok hatásai a sportolási szokásokban nyíregyházi felső tagozatos diákok körében. Hungarian Conference on Educational Research. Nyíregyháza. 2015. május 28-29.
 17. Fintor Gábor: Az általános iskolai testnevelés megújult célrendszerének vizsgálata a diákok és a szülők körében. XII. Országos Sporttudományi Kongresszus. 2015. június 4-6. EgerLETÖLTÉS
 18. Fintor Gábor: A napi szintű sportolás vizsgálata hazai és nemzetközi kitekintésben serdülőkorúak körében. Teacher Education in Central and Eastern Europe, Debreceni Egyetem, 2015. június 18-20.
 19. Gábor Fintor, József Szabó, Ágoston Nagy, Szilvia Borbély (2015): SIGNIFICANCE OF EVERYDAY PHYSICAL EDUCATION IN SHAPING YOUNG ADULTS’ VIEWS ON SPORTS AND HEALTH. ECER 2015, BUDAPEST. 2015. SZEPTEMBER 7-11.LETÖLTÉS
 20. Fintor Gábor: A testnevelés és sport műveltségterület változásainak vizsgálata Kelet-Magyarországi felső tagozatos diákok körében. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Óbudai Egyetem, 2015. november 19-21.
 21. Fintor Gábor: A mindennapos testnevelés implementációja Nyíregyházán. 2015. december 4-5, Szombathely. MEGJEGYZÉS: A 3 legszínvonalasabb előadás egyike
 22. Fintor Gábor (2016): Szocializációs ágensek hatása a serdülők fizikai aktivitására. IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. 2016. február 21-23. Párkány, Stúrovo
 23. Fintor Gábor: A mindennapos testnevelés vizsgálata az észak-alföldi régióban. Hungarian Conference on Educational Research. Kaposvár. 2016. május 26-27. LETÖLTÉS
  MEGJEGYZÉS: KÜLÖNDÍJAT NYERT POSZTER
 24. Fintor Gábor-Szabó József: A fizikai aktivitás és a szocializációs ágensek kapcsolata nyíregyházi serdülőkorúak körében. XIII. Országos Sporttudományi Kongresszus. Szombathely. 2016. május 26-28.
 25. Fintor, G. (2016): Health behaviour of 10-14 students in the period of the following the introduction of everyday physical education. European College of Sport Science Vienna 2016 jul 6-9.
 26. Fintor, G. (2016): Health behaviour of 10-14 students in the period of the following the introduction of everyday physical education. European College of Sport Science Vienna 2016 jul. 6-9. LETÖLTÉS
 27. Nagy Ágoston-Fintor Gábor (2016): A mindennapos testnevelés implementációja észak-alföldi felső tagozatos diákok körében. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged. November 17-19.
 28. Fintor Gábor (2016): A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében. Fiatal Sporttudósok IV. Országos Konferenciája, Magyar Sport háza, Budapest, 2016. december 3.
 29. Fintor Gábor (2017): A mindennapos testnevelés céljai és a tanulók egészségmagatartásának összefüggései. Hungarian Conference on Educational Research 
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2017. május 25-27.
 30. Fintor Gábor (2017): A mindennapos testnevelés és az egészségmagatartás kapcsolatának vizsgálata észak-alföldi felső tagozatos diákoknál. XIV. Országos Sporttudományi Kongresszus. Pécs. 2017. június 1-3. LETÖLTÉS
 31. Fintor Gábor (2017): Észak-alföldi felső tagozatos tanulók sportolási szokásai a mindennapos testnevelés bevezetésének időszakában. XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyházi Egyetem. 2017. november 9-11.
 32. Fintor Gábor (2017): Az észak-alföldi régió felső tagozatos tanulóinak a (mindennapos) testnevelésórán kívüli sportolási szokásai.  Fiatal Sporttudósok V. Országos Konferenciája, Magyar Sport háza, Budapest, 2017. december 9.
 33. Fintor Gábor (2018): Implementáció és tanulói attitűdök a mindennapos tanórai testneveléssel kapcsolatban. XV. Országos Sporttudományi Kongresszus. Szombathely. 2018. május 30.-június 1.  
 34. Szabó József - Fintor Gábor (2018): Egészségmagatartási szokások vizsgálata egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás emlékére. Debrecen, 2018-június 28-29.
 35. Fintor Gábor (2018): Egészségmagatartási szokások vizsgálata a mindennapos tanórai testnevelés bevezetésének időszakában. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. ELTE PPK. Budapest, 2018. november 8-10.
 36. Fintor Gábor (2018): Tanulói attitűdök vizsgálata a mindennapos tanórai testneveléssel kapcsolatban. VI. Fiatal Sporttudósok Országos Konferenciája. Budapest. 2018. december 7-8.
 37. XIX. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA PTE, 2019. NOVEMBER 7–9
  A sportolás intézményi környezete kárpát-medencei egyetemeken és főiskolákon
  Szimpóziumvezető: Kovács Klára, Fintor Gábor
  Opponens: Hideg Gabriella
  Kovács Klára, Fintor Gábor: A sportolás szervezeti tényezői hazai és határon túli felsőoktatási intézményekben

 38. XIX. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA  PTE, 2019. NOVEMBER 7–9
  MTA Nevelésszociológia Albizottság könyvbemutatója 
  Fintor Gábor: Implementáció és tanulói attitűdök (bemutatja: Rábai Dávid)

 39. VII. Fiatal Sporttudósok Országos Konferenciája
  Egészségtudatosak-e a tanulók a mindennapos testnevelés időszakában?
  Budapest, Magyar Sport Háza; 2019. november 29-30.

 40. Fintor Gábor (2020): A testnevelés oktatás implementációs folyamatának vizsgálata a tanulók értékrendjével kapcsolatban. HuCER távkonferencia, 2020. május 27-28. Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban. LETÖLTÉS
 41. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. november 5-7., Debrecen
  - recenzens, Kovács Karolina Eszter (2020): Egészség és tanulás köznevelési tanítású sportiskolákban.
  - opponens, Percepciók és hatások a sportban és a sport szakos hallgatók körében c. szimpózium keretében
  - elnök, és előadó Sportpedagógia 2., előadás címe: A testnevelés tantárgy szerepének fejlődése és a MindenNatos testnevelés több szempontból való vizsgálata

 42. IX. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia Marcelová, Szlovákia (Online)
  2021. január 17-18-19.
  Fintor Gábor: A MindenNatos testnevelés több szempontból való vizsgálata

 43. Fintor Gábor – Szabó József (2021): A helyi televíziók nézettsége és szerepe a sportra nevelés tekintetében a koronavírus-járvány időszakában. HuCER távkonferencia. 2021. május 27-28. Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején. LETÖLTÉS
 44. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia
  A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira
  Sportolási szokások (és kihívások) vizsgálata a koronavírus-járvány időszakában. Poszterbemutató
  Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra, 2021. november 18-20. LETÖLTÉS

 45. Hungarian Conferenc on Educational Research Conference
  Fintor Gábor - Szabó József: Sportolási szokások, kihívások napjainkban. Budapest, 2022. május 26-27.

 46. XIX. Országos Sporttudományi Kongresszus
  Fintor Gábor: Sportolási szokások és testneveléssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata a COVID-19 időszakában. Szeged. 2022. június 8-9-10.

 47. Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás emlékére
  - Fintor Gábor – Szabó József: A helyi média lehetőségei a pandémia idején - szekcióelőadás
  - Fintor Gábor – Szabó József: A helyi média lehetőségei a pandémia idején - poszterbemutató - LETÖLTÉS
  - Fintor Gábor: Sportkulturális kihívások a koronavírus járvány időszakában - szekcióelőadás
  Debrecen, 2022. június 23-24.

 48. ESA Research Network 28 Society and Sport Midterm Conference Sport and social responsibility: science and practice in times of crisis
  Gábor Fintor, Investigation of Sporting Habits and the Attitudes Related to Physical Education during the COVID-19 Pandemic. University of Debrecen (Hungary), 21-22 October 2022 LETÖLTÉS1  LETÖLTÉS2

 49. XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia
  21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség
  Kovács Klára - Fintor Gábor: Sportolási szokások és testneveléssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata a COVID-19 időszakában. Szimpózium előadás. Pécs, 2022. november 17-19. 

 50. II International Scientific Conference of Students and Young Researchers
  „Language and Culture Integration”
  Gábor Fintor, József Szabó: Opportunities of Local Media During the Pandemic
  10 May 2023
  Uzhhorod (Transcarpathia, Ukraine)
  Online lecture

 51. Hungarian Conference on Educational Research Conference
  Fintor Gábor - Szabó József: A sportrendezvények látogatottságának vizsgálata Magyarországon. Szombathely, 2023. május 26-27.

 52. Hungarian Conference on Educational Research Conference
  Juhász Erika - Fintor Gábor: Kultúrafogyasztási és szabadidőeltöltési szokások vizsgálata vizsgálata Magyarországon. Szombathely, 2023. május 26-27.

 53. II International Scientific Conference of Students and Young Researchers
  „Language and Culture Integration” LETÖLTÉS1 LETÖLTÉS2

 54. 14. Nemzetközi Konferencia az oktatás elméletéről és gyakorlatáról
  Fintor Gábor: Sportesemények felé való közeledés. Grosspetersdorf, Ausztria, november 17-19. (2023).
 55. XV. Taní-tani Online Nemzetközi Tudományos Konferencia
  Fintor Gábor: A testneveléssel kapcsolatos attitűdök komplex vizsgálata. Pedagógia II. szekció. 2024. február 2.

 56. Hungarian Conference on Educational Research Conference
  Fintor Gábor: Testnevelés és sport műveltségi terület komplex vizsgálata az attitűdök szempontjából. Eger, 2024. május 23-24. LETÖLTÉS

 57. Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás emlékére
  - szekcióelőadás
  Fintor Gábor: Tokaj kulturális életének kihívásai a közművelődésben és azon túl
  - társ-szekcióelnök
  Közösségi művelődés, kultúrakutatások és kulturális projektek III. – Debreceni Egyetem, Főépület IV. emelet XV. terem Szekcióvezető: Szabó Irma - Fintor Gábor
  - poszter előadások
  Fintor Gábor: A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok fesztivál összehasonlító vizsgálata (2022-es és 2023-as felmérésekkel) a látogatók szemszögéből
  Fintor Gábor – Szatmári Eszter: Színházba járási szokások vizsgálata (Összehasonlító kutatás a Tokaj Fesztiválkatlan és a Mézesvölgyi Nyár látogatóinak körében)
  Debrecen, 2024.06.20-06.21.

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

Juhász Erika – Fintor Gábor (2024): Kultúrafogyasztási és szabadidőeltöltési szokások vizsgálata Magyarországon. In. ( Langerné Buchwald Judit – Koós Ildikó – Velics Gabriella szerk.). Az oktatáskutatás határdimenziói.  Hera évkönyvek XI. Magyar Nevelés-és Oktatáskutatók Egyesülete. Debrecen Egyetemi Kiadó. Budapest-Debrecen. HERA Évkönyv XI 2024.pdf LETÖLTÉS

Publikációim

Go to top