Kutatások

KUTATÁSOK

 1. Kérdőíves felmérés (N=568) a sportolási és televíziózási szokásokra és azok összefüggéseire fókuszált az észak-alföldi régió öt iskolájában, a 10-14 éves korosztály körében. A felmérést 2013 februárjában, márciusában végeztem.
 2. A Nielsen Közönségmérés Kft. országos reprezentatív adatainak elsődleges elemzése a 8-14 éves korosztályban a 2011, 2012, 2013-as években, negyedéves és nemek szerinti bontásokban.
 3. A helyi televízió-nézési szokások feltérképzése, az, hogy ezen belül milyen műsorok a legnézettebbek, a lokális médiumnak van-e szerepe a sportra nevelésben. Ehhez interjúkat készítettem Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár Bereg megye helyi televízióinak szakembereivel (főszerkesztő, főszerkesztő-helyettes, gazdasági vezető). Ezen túl kérdőíves felmérést végeztem a TÁRKI Kutatóintézet országos reprezentatív kutatásának segítségével (N=1007), annak primer elemzésével.
 4. A testnevelés tantárgy fontosságának felmérése más tárgyakhoz képest egy év elteltével három kisvárosi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei általános iskolában tanuló 6. évfolyamos diákok (N=131). Másrészt, a mindennapos testneveléssel összefüggő kijelentések, milyen értékkel jelennek meg körükben. A felmérés 2013 márciusában és 2014 májusában történt követéses vizsgálattal, önkitöltős kérdőíves módszer segítségével.
 5. A kutatás önkitöltős kérdőíves módszer segítségével történt négy különböző fenntartói intézményben Nyíregyházán (N=285), 2014 májusában, az értékelés során faktoranalízist is alkalmaztunk a kereszttábla és gyakorisági vizsgálatok mellett. A kutatás a diákok mindennapos testneveléssel összefüggő kijelentéseire, valamint egészségmagatartásuk feltérképezésére irányult.
 6. Reprezentatív kutatási eredményeink hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelentős oktatáspolitikai beavatkozásról, a testnevelés és sport műveltségterület változásainak vizsgálatáról a diákok szemüvegén keresztül kapjunk véleményt az észak-alföldi régió felső tagozatos diákok körében. A kérdőíves adatgyűjtés 2016. január-márciusban zajlott.

RESEARCHES

 1. Questionnaire research (N=568) focused on the sport- and television watching-related habits and their connections in five schools of the Northern Plains region, within the age group of 10-14 years. I have conducted the research in February and March 2014
 2. Primary analysis of the representative data of the Nielsen Közönségmérés Kft. within the age group of the 10-14 years, in the years of 2011, 2012 and 2013, categorization regarding quarters and sexes)
 3. Mapping the local habits regarding watching television, particularly which programmes are the most popular, is there a traceable role of the local media in raising children for the love of sports. I have conducted interviews with professionals of the local televisions of Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár Bereg counties (chief editor, vice chief editor, financial manager). I have also conducted questionnaire research with the help of the representative research of the TÁRKI Institute (N=1007), with the primary data thereof.
 4. Studying the importance of physical education as school subject compared to other subjects, after a period of one year in three small town elementary schools of Szabolcs-Szatmár-Bereg county, among students in 6th grade (N=131). On the other hand, we focused on how frequently do expressions in connection with everyday physical education appear in their conversations. The research was conducted in March 2013 and May 2014 by follow-up method, in the form of a self-completing questionnaire.
 5. The research was conducted in the form of a self-completing questionnaire in four different institutions in Nyíregyháza (N=285), in May 2014. During evaluation, we have used the multivariate function analysis besides frequency researches and cross table reference. Research concentrated on the expressions regarding everyday physical education, and mapping the students’ behaviour towards health and related topics.
 6. Our representative research results contribute to help in getting a clearer picture of the significant changes executed in the field of physical education and sports in schools, initiated by educational politics, by making the voice of upper grade students be heard in elementary schools of the Northern Plains Region. The data collection by questionnaires has been conducted in January – March 2016.

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

kulturalisszemle20232

Fintor Gábor (2023): A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok fesztivál összehasonlító vizsgálata (2022-es és 2023-as felmérésekkel) a látogatók szemszögéből.

Kulturális Szemle, a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata, 2023/2. BŐVEBBEN...

Go to top