Dr. Fintor Gábor

Fintor Gábor Nyírteleken járt általános iskolába (egykori „piros iskola”). Nyíregyházán a Vasvári Pál Gimnázium testnevelés tagozatán végezte középiskolai tanulmányait. 2008-ban kommunikáció-művelődésszervező szakon végzett a Nyíregyházi Főiskolán, majd 2011-ben okleveles emberi erőforrás tanácsadó diplomát szerzett Gödöllőn, a Szent István Egyetemen. 2012-ben kezdte meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen, a Bölcsésztudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskolája Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjában. Ez alatt az idő alatt elvégezte az Eszterházy Károly Egyetemen a kommunikációtanár mesterképzést is.

 
A doktori program keretében Szabó József lett a témavezetője. Fintor Gábor számos kutatásban vett részt, melyek eleinte a sportolási szokásokra, azok háttértényezőire fókuszáltak a 10-14 éves tanulók körében. Később már azokba az országos reprezentatív kutatásokba is bekapcsolódott, melyek a média szerepét vizsgálták. Ezt követően az addigi eredmények felhasználásával pontosította kutatási témáját, ami a mindennapos testnevelés implementációját, a tanulói attitűdöket jelenti részletesebben. Kutatása az egészségmagatartási szokásokra, az egészséget meghatározó magatartási tényezők és a Nemzeti Alaptanterv céljaihoz kapcsolódó kérdéscsoportokból alkotott faktorok összefüggéseinek vizsgálatára irányult. 
 
Felsőfokú angol, alapfokú német komplex nyelvvizsgával rendelkezik.
 
2013-tól tagja a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatás Egyesületének (a sportpedagógiai szakosztály tagja), valamint a Magyar Sporttudományi Társaságnak is. 
 
Hét évig dolgozott Nyírteleken művelődésszervezőként, majd kulturális vezetőként. 
Jelenleg (2016 márciusa óta) a Tokaj Fesztiválkatlan ügyvezető igazgatója, és (2020. január óta) a tokaji Kulturális Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár intézményvezetője. 

Implementáció és tanulói attitüdök

Fintor 2019 Implementacio es tanuloi attitudok

Fintor Gábor (2019): 
Implementáció és tanulói attitűdök. A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban. Belvedere Kiadó, Szeged.

Kozma Tamás: Mindennapi testnevelés és hátrányos helyzet

Juhász Erika - Fintor Gábor (2024): Kultúrafogyasztási és szabadidő-eltöltési szokások vizsgálata Magyarországon. In. (Pusztai Gabriella-Engler Ágnes-Hrabéczy Anett-Bencze Ádám szerk.) Mesterség és intelligencia az oktatáskutatásban. Tanulmányok Kozma Tamás tiszteletére. Oktatáskutatók könyvtára 18. Debrecen. 

Publikációim

Go to top